versie: 1.085 - sinds 2001
  • Privacy

Privacybeleid 3dhype.com

Algemeen

Dit is de privacy- en cookie policy van 3ddy. ("3dhype.com"). 3dhype.com is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via deze website.

3dhype.com kan deze privacy en cookie policy eenzijdig wijzigen. We adviseren je daarom om deze policy regelmatig op wijzigingen na te gaan.

Verwerkte gegevens

3dhype.com maakt onderscheid tussen actief en passief verstrekte gegevens. Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die je aan beheerders van websites verstrekt zonder dat je je daar misschien bewust van bent. Wanneer je bijvoorbeeld 3dhype.com bezoekt, registreren we een aantal technische gegevens zoals het IP-adres van je computer, het besturingssysteem dat je gebruikt en de internet browser waarmee je surft.

3dhype.com verzamelt en verwerkt daarnaast gegevens die je actief aan ons verstrekt. Hiervan is alleen sprake als je een account aanmaakt of als je een e-mail aan ons stuurt. Wij verzamelen en verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:

-naam

-geboortedatum

-contactgegevens

-overige persoonsgegevens die je kunt invullen als je een account aanmaakt (voor het aanmaken van een Account zijn deze gegevens echter niet allemaal verplicht)

-persoonsgegevens, voor zover deze zijn opgenomen in de content die je op de Website plaatst

-persoonsgegevens, voor zover deze zijn opgenomen in berichten die via de Website worden uitgewisseld

persoonsgegevens over je gedrag op de Website zoals bijvoorbeeld opgelegde waarschuwingen en sancties.

Ben je jonger dan 16 jaar?

Als je jonger bent dan 16 jaar mag je slechts persoonsgegevens aan 3dhype.com verstrekken als je daarvoor toestemming hebt gekregen van een van je ouders of een wettelijk vertegenwoordiger die deze privacy en cookie policy heeft gelezen.

Doeleinden verwerking

De gegevens die je passief aan ons hebt verstrekt worden zoveel mogelijk anoniem door 3dhype.com gebruikt. 3dhype.com houdt bijvoorbeeld niet bij welke internet browser jij precies gebruikt, maar houdt wel bij hoeveel procent van onze bezoekers een bepaalde internet browser gebruikt. We doen dit om de kwaliteit en toegankelijkheid van de website te verbeteren.

De persoonsgegevens die je actief aan 3dhype.com verstrekt worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

-om onze diensten aan je te verlenen zoals bijvoorbeeld het Forum, Galerij, Vacatures en Nieuws

-om je gelegenheid te geven om content te plaatsen op de Website

-om een administratie bij te houden van alle bezoekers die een account aanmaken

-om contact met je te onderhouden over of in het kader van de Website en onze diensten

-om je op verzoek een nieuwsbrief toe te sturen

-om fraude en misbruik te voorkomen

-om deelname mogelijk te maken aan eventuele acties

indien je daarvoor ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven, om je te informeren over huidige en toekomstige producten of diensten van door 3dhype.com zorgvuldig geselecteerde derden (opt-in).

Ontvangers

3dhype.com publiceert bepaalde gegevens die je in je profiel hebt opgenomen op de website. Deze gegevens zijn toegankelijk voor alle bezoekers van de website. Bij het invullen van je profiel is aangegeven welke gegevens op de website worden gepubliceerd. Indien je niet wilt dat deze gegevens openbaar zijn, dan kan je de invulvelden in je profiel leeg laten. Ook de content die je zelf op de website plaatst is toegankelijk voor alle bezoekers van de website.

3dhype.com zal jouw contactgegevens niet aan groepsmaatschappijen of andere derden verkopen, tenzij je daarvoor voorafgaande ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven aan 3dhype.com

In sommige gevallen kan je via deze website doorlinken naar websites van derden. 3dhype.com is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacybeleid van deze derden. Ook is 3dhype.com niet verantwoordelijk voor de eventuele verwerking van jouw openbare persoonsgegevens door andere gebruikers van deze website.

Cookies

Deze website maakt gebruik van permanente cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internet browser op je computer worden geplaatst. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina's je bekijkt en welke opties je gebruikt. 3dhype.com gebruikt deze gegevens om de website gebruiksvriendelijker te maken.

Met behulp van een permanente cookie kan de website je bij en volgend bezoek herkennen. Bij het inloggen op je account maak je automatisch gebruik van de optie om je sessie-id te bewaren in een permanente cookie.

Je kunt je internet browser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kan je het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.

Google Analytics

3dhype.com maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om 3dhype.com te helpen analyseren hoe gebruikers de Website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor 3dhype.com en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Als gezegd kun je je internet browser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst en kan je het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de Website gebruikmaken.

Indexering door zoekmachines

De gegevens die je in je profiel opneemt, kunnen in beginsel niet door externe websites, zoals zoekmachines, geïndexeerd worden. Alle overige door jouw geplaatste content wordt wel door zoekmachines geïndexeerd.

Beveiliging en bewaartermijn

De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

3dhype.com bewaart de content die je op de Website hebt geplaatst in beginsel zo lang als je account in stand blijft. Als je je account laat opheffen, zal 3dhype.com de aan je account gekoppelde persoonsgegevens anonimiseren zodat de content die je op de Website hebt geplaatst voor andere bezoekers niet langer naar jouw persoon herleidbaar zijn.

3dhype.com bewaart de overige persoonsgegevens zo lang als je account in stand blijft of zo lang als de wet dat voorschrijft. 3dhype.com mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Inzage, correctie en verwijdering

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Leden kunnen dit voor het grootste deel zelf, bijvoorbeeld via instellingen. In de gevallen dat dit op deze manier niet mogelijk is, kan je een gespecificeerd verzoek tot 3dhype.com richten om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt hiertoe een e-mail sturen naar het e-mailadres dat is opgenomen op de contactpagina. In je verzoek dien je zoveel mogelijk te specificeren op welke persoonsgegevens het verzoek ziet. Naar aanleiding van je verzoek berichten we je per e-mail over het verdere verloop van de procedure.

3dhype.com zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal 3dhype.com de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voorzover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. 3dhype.com stuurt je na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien 3dhype.com de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt 3dhype.com de bezoeker een bericht waarin zij toelicht waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.

Indien 3dhype.com niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan 3dhype.com de bezoeker vragen om zijn verzoek (nader) te specificeren. 3dhype.com schort de uitvoering van het verzoek op totdat de bezoeker 3dhype.com de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

Berichten versturen

3dhype.com biedt Direct Messages (kortweg: DM) aan, een systeem waarmee geregistreerde bezoekers elkaar via de website rechtstreeks een berichtje kunnen sturen. Direct Messages zijn in feite een privé discussie, de berichten uit de DM-reeks zijn in basis uitsluitend zichtbaar voor de geadresseerde(n).

Berichten worden net als de gewone forumdiscussies ongecodeerd op onze servers opgeslagen. Een selecte groep beheerders van de Website kan zich toegang verschaffen tot de DM-inbox van andere gebruikers. Van deze mogelijkheid kan gebruik worden gemaakt indien misbruik van het DM-systeem is gemeld of wordt vermoed (bijvoorbeeld: spam, bedreiging, etc.).

Als je het niet op prijs stelt dat andere bezoekers je via de website een berichtje kunnen sturen of om andere redenen geen gebruik wil maken van Direct Messages, kun je dit uitzetten in je voorkeuren op het forum, onder het kopje Berichten.

Het privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 21 oktober 2010.

3dhype is de onafhankelijke 3D community voor Nederlandstalige 3D-artiesten. 3dhype is de schakel tussen 3D-bedrijven, 3D-artiesten, studenten, enthousiasten, software fabrikanten en leveranciers.
©2001 - 2018 3dhype.com - Alle rechten voorbehouden.
Powered by: Ubuntu Apache PHP MySQL Tango
3dhype is een product van 3ddy.
Voorpagina
Nieuws
Vacatures
Bedrijven
Aanmelden
Contact
Galerij
Forum
Adverteren
Privacy Policy