thumbnail

HBO Master Animatie

Door: Edwin van het Bolscher, 26 april 2010 Met ingang van 01 september 2010 (onder voorbehoud van accreditatie)
masteropleiding animatie

De masteropleiding animatie is een nieuwe eenjarige opleiding die in septem-
ber 2010 van start gaat, onder voorbehoud van accreditatie door NVAO. De opleiding wil de kwaliteit van het kennisniveau op het gebied van animatie
in Nederland vergroten en met haar afgestudeerden een stimulans zijn voor een (inter)nationale groeisector: de creatieve audiovisuele industrie.

In de opleiding staat de brede rol van animatie binnen de context van media, kunst, vormgeving, games en wetenschap centraal. Vanuit deze oriëntatie op nieuwe contexten en toepassings-gebieden van animatie kan de student zich individueel specialiseren op basis van een goede kennis van eigen ambities
en mogelijkheden (de student staat centraal).

De opleiding is praktijkgericht en onderdeel van een internationaal netwerk.
De opleiding voorziet in een directe samenwerking met de beroepspraktijk en werkt nauw samen met andere onderwijsinstanties in binnen- en buitenland.
Het geboden kennisniveau van de opleiding is zeker gelijk te stellen met het internationale aanbod van masteropleidingen. De beoogde masteropleiding animatie is uniek voor Nederland.

De opleiding richt zich op professionele beroepsbeoefenaren en jong afgestudeerde bachelors die zich via een oriëntatie op de geboden inhoud
van de studie, een uitgewerkt ontwikkelplan en hun portfolio aantoonbaar verhouden tot het te bestuderen kennisgebied animatie. De student is in staat zelfstandig te studeren en werkt gericht aan het vergaren en verdiepen van kennis en ervaring. De opleiding biedt maatwerk en speelt in op de onderwijsvraag van de student.

De opleiding wordt aangeboden door AKV|St.Joost Breda – Avans Hogeschool
in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Animatiefilm (NIAF), gevestigd te Tilburg.


Animatie, beroepsvisie
Animatie ligt aan de basis van het medium film en kent binnen de wereld van de cinematografie een eigen artistieke positie. Het beroep van animator was daarbinnen lange tijd gericht op filmregie en technisch specialisme. De plek
van vertoning was voornamelijk de bioscoopzaal en televisie.

Door de digitalisering van het medium film en de komst van nieuwe vertoning- en distributieplatforms zoals internet, is die artistieke positie sterk veranderd. Vandaag de dag speelt animatie een belangwekkende rol binnen uiteenlopende disciplines van kunst en toegepaste vormgeving; film, games en interactieve media. Vrijwel ieder bewegend beeld dat wij via de media zien is herleidbaar
tot een vorm van animatie.

In deze beroepscontexten is dan ook een groeiende vraag naar verschillende kennisniveaus van animatie. Het beroep van animator beperkt zich daarbij niet langer tot specialisme in techniek maar vraagt om innovatie en kennis van deze nieuwe toepassingsgebieden met eigen ontwerpvragen, productiemethodes en vertelstrategieën. De animator is daarom niet langer een eenzijdige specialist, het is iemand die van veel zaken kennis moet hebben. De verschillende contexten waarbinnen animatie een rol speelt vraagt om inzicht in andere vormen van het narratief en innovatie van ontwerp- en productiemethodes.

De hedendaagse animator is een actieve ondernemer die bijdraagt aan de ontwikkeling en groei van een creatieve industrie die midden in de culturele
en maatschappelijke realiteit staat, en daarbinnen beeldbepalend is.

Bekijk ook de website van de master voor animatie:
6851 Views
Blijf op de hoogte! Ontvang insprirende artikelen, tutorials, tips, nieuws, vacatures en ontwikkelingen in je mailbox.
 Abonneren

Over de auteur

Edwin van het Bolscher

Edwin van het Bolscher is founder, developer en hoofdredacteur van 3dhype.

Populaire onderwerpen

Futuristische technologieën en inclusiviteit centraal bij FMX 2023

MetaHuman Animator

Blender 3.5

Coca-Cola 'Masterpiece' Commercial

3DCapacity failliet

Vrienden van 3dhype:
  Populaire projecten