thumbnail

Positief Effect Film Production Incentive op Nederlandse Filmindustrie

Door: Edwin van het Bolscher, 8 november 2018 De introductie in 2014 van de stimuleringsmaatregel Netherlands Film Production Incentive (Incentive), heeft ondanks de kritieke omstandigheden voor filmfinanciering in de markt een positief en stimulerend effect op de Nederlandse filmproductie. De meeste filmproducenten beschouwen de Incentive inmiddels als een cruciaal onderdeel van hun financieringsplannen. Ook is er potentie voor groei van de sector en vergroting van de impact van de Incentive.

Dit concludeert het Britse onderzoeksbureau Olsberg SPI in de Evaluation of the Film Production Incentive Scheme in the Netherlands over de periode juli 2014 tot en met december 2017.
Vrienden van 3dhype:

De Incentive draagt bij aan toenemende internationale samenwerking: Nederland wordt aantrekkelijker als productielocatie en Nederlandse producenten werken in toenemende mate samen met buitenlandse partners, onder meer uit België, Frankrijk, Duitsland, Verenigde Staten en Zuid-Afrika. Dankzij de Incentive is het aantal Nederlandse minoritaire coproducties verdubbeld. Ook zijn er een aantal grote internationale producties in Nederland gedraaid, zoals Dunkirk, The Hitman’s Bodyguard, The Lyrebird en de serie Killing Eve II.

De Incentive heeft een positieve invloed op de kwaliteit van de films. Dit komt onder meer tot uitdrukking in de toename met een derde van het aantal Nederlandse films op internationale festivals, dat zowel met selectieve bijdragen als de Incentive is gerealiseerd. Daarnaast ziet de sector de diversiteit van films in zowel onderwerp als in genre toenemen.

De regeling heeft de bestaande capaciteit in de markt vergroot; De inzet van filmcrew is licht toegenomen en Heads of Department hebben dankzij de Incentive kunnen werken aan internationale producties waar zij in het verleden geen toegang toe hadden. Wel wordt gesignaleerd dat verdere investering in ontwikkeling van talent en vaardigheden noodzakelijk is om te kunnen groeien en internationaal aan te sluiten.

De verbreding van de Incentive naar high-end TV-series heeft tenslotte al sinds de eerste ronde een belangrijke invloed gehad op de Nederlandse TV-sector, die een positieve groei doormaakt. Gezien de tijd die nodig is om een internationaal netwerk op te bouwen en series te ontwikkelen en realiseren, zeker op het gebied van animatie, is het belangrijk om de regeling voor TV-series te bestendigen.

De evaluatie maakt ook duidelijk dat de Incentive veelal gaten in de financiering heeft opgevangen, veroorzaakt door afname van investeringen door private partijen, waaronder financiering van omroepen en pre-sales. Hierdoor is het effect minder groot dan de impact die de regeling in potentie kan hebben. In de meeste Europese landen zijn financieringsmogelijkheden schaarser geworden, Nederland heeft daarnaast de extra uitdaging dat een groot deel van de publieke financiering is weggevallen met grote bezuinigingen bij het Filmfonds, de opheffing van het Mediafonds en het Rotterdam Mediafonds en het verdwijnen van lokale en regionale financieringsbronnen. Productiebudgetten blijven daardoor in het algemeen nog laag. Hoewel dit Europa-breed te zien is, is het belangrijk te kijken hoe deze trend kan worden gekeerd. Incentives scoren het meeste effect wanneer er ook passende budgetten voor andere – veelal selectieve – vormen van overheidsfinanciering en investeringen zijn.

De bevindingen van Olsberg neemt het Fonds mee in de voorbereiding op de plannen voor de nieuwe beleidsperiode vanaf 2021 en de uitwerking van zijn instrumentarium.

Lees hier het volledige rapport Evaluation of the Film Production Incentive Scheme in the Netherlands.
2124 Views
Blijf op de hoogte! Ontvang insprirende artikelen, tutorials, tips, nieuws, vacatures en ontwikkelingen in je mailbox.
 Abonneren

Over de auteur

Edwin van het Bolscher

Edwin van het Bolscher is founder, developer en hoofdredacteur van 3dhype.

Populaire onderwerpen

Post Panic stopt

Corridor Crew: vergeten Disney's Magic Prisma met Paul Debevec

Blender onbereikbaar door DDOS aanval (update 4)

Hema Sieppie WhooHoo!

Interview met Bastiaan Koch, Industrial Light & Magic

Vrienden van 3dhype:
  Populaire projecten