versie: 1.087 - sinds 2001
  • Privacy

Privacybeleid 3dhype.com

Algemeen

Dit is de privacy- en cookie policy van 3ddy. ("3dhype.com"). Edwin van het Bolscher is de Functionaris Gegevensbescherming van 3ddy. Hij is te bereiken via privacy@3dhype.com

3ddy kan deze privacy en cookie policy eenzijdig wijzigen. We adviseren je daarom om deze policy regelmatig op wijzigingen na te gaan.

Verwerkte gegevens

3ddy verzamelt en verwerkt daarnaast gegevens die je actief aan ons verstrekt. Hiervan is alleen sprake als je een account aanmaakt of als je een e-mail aan ons stuurt. Wij verzamelen en verwerken de volgende categorie├źn van persoonsgegevens:

- voor en achternaam

- e-mail adres

- overige persoonsgegevens die je kunt invullen als je een account aanmaakt (voor het aanmaken van een Account zijn deze gegevens echter niet allemaal verplicht)

- persoonsgegevens, voor zover deze zijn opgenomen in de content die je op de Website plaatst

- persoonsgegevens, voor zover deze zijn opgenomen in berichten die via de Website worden uitgewisseld

Ben je jonger dan 16 jaar?

Als je jonger bent dan 16 jaar mag je slechts persoonsgegevens aan 3ddy verstrekken als je daarvoor toestemming hebt gekregen van een van je ouders of een wettelijk vertegenwoordiger die deze privacy en cookie policy heeft gelezen.

Doeleinden verwerking

De gegevens die je passief aan ons hebt verstrekt worden zoveel mogelijk anoniem door 3ddy gebruikt. 3ddy houdt bijvoorbeeld niet bij welke internet browser jij precies gebruikt, maar houdt wel bij hoeveel procent van onze bezoekers een bepaalde internet browser gebruikt. We doen dit om de kwaliteit en toegankelijkheid van de website te verbeteren.

De persoonsgegevens die je actief aan 3ddy verstrekt worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

-om onze diensten aan je te verlenen zoals bijvoorbeeld het Forum, Galerij, Vacatures en Nieuws

-om je gelegenheid te geven om content te plaatsen op de Website

-om een administratie bij te houden van alle bezoekers die een account aanmaken

-om contact met je te onderhouden over of in het kader van de Website en onze diensten

-om je op verzoek een nieuwsbrief toe te sturen

-om fraude en misbruik te voorkomen

-om deelname mogelijk te maken aan eventuele acties

indien je daarvoor ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven, om je te informeren over huidige en toekomstige producten of diensten van door 3ddy zorgvuldig geselecteerde derden (opt-in).

-3ddy verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming

3ddy neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van 3ddy) tussen zit.

Ontvangers

3ddy publiceert bepaalde gegevens die je in je profiel hebt opgenomen op de website. Deze gegevens zijn toegankelijk voor alle bezoekers van de website. Bij het invullen van je profiel is aangegeven welke gegevens op de website worden gepubliceerd. Indien je niet wilt dat deze gegevens openbaar zijn, dan kan je de invulvelden in je profiel leeg laten. Ook de content die je zelf op de website plaatst is toegankelijk voor alle bezoekers van de website.

3ddy zal jouw contactgegevens niet aan groepsmaatschappijen of andere derden verkopen

In sommige gevallen kan je via deze website doorlinken naar websites van derden. 3ddy is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacybeleid van deze derden. Ook is 3ddym niet verantwoordelijk voor de eventuele verwerking van jouw openbare persoonsgegevens door andere gebruikers van deze website.

Cookies

Deze website maakt zo min mogelijk gebruik van permanente cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internet browser op je computer worden geplaatst. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina's je bekijkt en welke opties je gebruikt. 3ddy gebruikt deze gegevens om de website gebruiksvriendelijker te maken.

Met behulp van een permanente cookie kan de website je bij en volgend bezoek herkennen. Bij het inloggen op je account maak je automatisch gebruik van de optie om je sessie-id te bewaren in een permanente cookie.

Je kunt je internet browser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kan je het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.

Google Analytics

3ddy maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies om 3ddy te helpen analyseren hoe gebruikers de Website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor 3ddy en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Als gezegd kun je je internet browser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst en kan je het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de Website gebruikmaken.

Indexering door zoekmachines

De gegevens die je in je profiel opneemt, kunnen in beginsel niet door externe websites, zoals zoekmachines, geindexeerd worden. Alle overige door jouw geplaatste content wordt wel door zoekmachines geindexeerd.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

3ddy neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@3dhype.com

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

3ddy bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

Accountgegevens bewaren we tot het opheffen van het desbetreffende account. Klantgegevens voor de belastingaangifte bewaren we maximaal 7 jaar.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar privacy@3dhype.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. 3ddy zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

3ddy wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Het privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.

3dhype is de onafhankelijke 3D community voor Nederlandstalige 3D-artiesten. 3dhype is de schakel tussen 3D-bedrijven, 3D-artiesten, studenten, enthousiasten, software fabrikanten en leveranciers.
©2001 - 2018 3dhype.com - Alle rechten voorbehouden.
Powered by: Ubuntu Apache PHP MySQL Tango
3dhype is een product van 3ddy.
Voorpagina
Nieuws
Vacatures
Bedrijven
Aanmelden
Contact
Steun 3dhype
Galerij
Forum
Adverteren
Privacy Policy