Privacybeleid

Algemeen

Dit is de privacy- en cookie policy van 3ddy. ("3dhype.com"). Edwin van het Bolscher is de Functionaris Gegevensbescherming van 3ddy. Hij is te bereiken via privacy@3dhype.com 3ddy kan deze privacy en cookie policy eenzijdig wijzigen. We adviseren je daarom om deze policy regelmatig op wijzigingen na te gaan.

Verwerkte gegevens

3ddy verzamelt en verwerkt daarnaast gegevens die je actief aan ons verstrekt. Hiervan is alleen sprake als je een account aanmaakt of als je een e-mail aan ons stuurt. Wij verzamelen en verwerken de volgende categorie├źn van persoonsgegevens:

Ben je jonger dan 18 jaar?

Als je jonger bent dan 18 jaar mag je nog geen gebruik maken van 3dhype.

Doeleinden verwerking

De gegevens die je passief aan ons hebt verstrekt worden zoveel mogelijk anoniem door 3ddy gebruikt. 3ddy houdt bijvoorbeeld niet bij welke internet browser jij precies gebruikt, maar houdt wel bij hoeveel procent van onze bezoekers een bepaalde internet browser gebruikt. We doen dit om de kwaliteit en toegankelijkheid van de website te verbeteren. De persoonsgegevens die je actief aan 3ddy verstrekt worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

Geautomatiseerde besluitvorming

3ddy neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van 3ddy) tussen zit.

Ontvangers

3ddy publiceert bepaalde gegevens die je in je profiel hebt opgenomen op de website. Deze gegevens zijn toegankelijk voor alle bezoekers van de website. Bij het invullen van je profiel is aangegeven welke gegevens op de website worden gepubliceerd. Indien je niet wilt dat deze gegevens openbaar zijn, dan kan je de invulvelden in je profiel leeg laten. Ook de content die je zelf op de website plaatst is toegankelijk voor alle bezoekers van de website. 3ddy zal jouw contactgegevens niet aan groepsmaatschappijen of andere derden verkopen In sommige gevallen kan je via deze website doorlinken naar websites van derden. 3ddy is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacybeleid van deze derden. Ook is 3ddy niet verantwoordelijk voor de eventuele verwerking van jouw openbare persoonsgegevens door andere gebruikers van deze website.

Cookies

Wij gebruiken geen Cookies. Wij vinden privacy zeer belangrijk. De technologie verandert, en sinds een periode is inloggen nog maar een kleine handeling d.m.v. browsers die logingegevens voor je bijhouden. Door DuckDuckGo browser zijn wij met een B+ beoordeeld.

Indexering door zoekmachines

De gegevens die je in je profiel opneemt, kunnen in beginsel niet door externe websites, zoals zoekmachines, geindexeerd worden. Alle overige door jouw geplaatste content wordt wel door zoekmachines geindexeerd.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

3ddy neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@3dhype.com

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

3ddy bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar privacy@3dhype.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. 3ddy zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. 3ddy wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl Het privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 7 maart 2019.
3ddy Publishing © 2000 - 2024